';

Experter på rekrytering av chefer och specialister till industri- och teknikföretag i hela Sverige

Vi på Kandidathuset är experter på att hitta rätt kandidater till företag som ska rekrytera chefer och specialister.
Vi erbjuder en rad olika prisvärda rekryteringspaket för rekrytering av specialister och mer omfattande chefsrekryteringar. Vårt fokus är searchbaserad rekrytering med transparens för våra uppdragsgivare och med bibehållen integritet för våra kandidater.

Gör som många andra företag gjort – överlåt er specialistrekrytering & chefsrekrytering till Kandidathuset!

Chefsrekrytering

Gemensamt för framgångsrika organisationer är att de har bra chefer. Att rekrytera rätt chefer är oerhört centralt. Det är lätt att definiera vilken kunskap och erfarenhet som behövs, men en annan sak att förstå vad som krävs av personen för att kunna leda just er verksamhet. Vi har arbetat med chefsrekrytering i drygt 20 år. Vi har kunskapen, erfarenheten och verktygen för att hitta, utvärdera och attrahera rätt ledare till er organisation. För att lyckas med att rekrytera rätt ledare sätter vi oss in i er verksamhet, organisation och strategier. Tillsammans tar vi fram den ledarprofil som är rätt för just er.

Vi blir en samarbetspartner för er organisations framgång.

Vår rekryteringsprocess

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess med fokus på att hitta, attrahera och välja rätt medarbetare. Varje uppdrag är unikt och vi anpassar vårt arbetssätt efter kundens behov. En tumregel för en lyckad rekrytering oavsett om det är en specialistrekrytering eller chefsrekrytering, är att ha många bra kandidater att välja mellan. Det uppnår vi genom aktiv search och att kommunicera ert erbjudande mot rätt målgrupp. Vi attraherar individer som är passiva och vi erhåller kvalificerade kandidater som inte skulle sökt jobbet via annons.

Rekrytering handlar om människor och vi tror på en mänsklig kontakt där vi personligen kommunicerar med varje individ.

Några av våra samarbetspartners

Talent Sourcing – den moderna versionen av traditionell rekrytering

Dagens stora kompetensbrist i kombination med företagens enorma efterfrågan på talanger ger oss som arbetar med rekrytering nya utmaningar. Kandidaterna ställer helt andra krav på hur de vill bli attraherade och deras beteendemönster när det gäller jobbsökande har också förändrats i takt med digitaliseringen.

Kandidatmarknaden är vad den är och lika för alla. Kandidathuset har utvecklats från ett traditionellt headhuntingföretag till att idag vara helt fokuserade på Talent Sourcing. För våra samarbetspartners har det inneburit större precision, högre kvalitet och kortare ledtider i deras rekryteringar.

Talent Sourcing för Kandidathuset innebär känsla, förståelse och en personlig touch så att vi attraherar så många potentiella toppkandidater som möjligt.

Aktuella uppdrag